Начало За инициативата Компании Регистрация за студенти Партньори Галерия Контакти

Партньор:Innovation Starter е консултантска компания за иновации, която работи активно в посока цялостна промяна на иновационната култура в България. Постигаме тази трансформация чрез обучения по методи за иновация, консултации за бизнес организации, реализиране на проекти в публично-частни партньорства и академична дейност за въвеждане на професионално знание за иновации. Мисията на компанията ни е България да се превърне във водеща eвропейска страна в областта на иновациите.
Консултантите, лекторите и фасилитаторите в екипа ни са завършили водещите на глобално ниво институции в областта на иновациите и работят с методологии, като Дизайн мислене, Систематична иновация, Lean, Lean Start Up и др. Ползваме услугите на международни консултанти по иновации от САЩ, Израел, Германия.
Съвместно с Капитал, Икономедиа, сме основатели на първия голям международен форум за иновации у нас – Innovation Explorer, a в партньорство с Нов Български Университет, основахме и първата Академия за иновации за студенти в България.
Сред нашите бизнес клиенти, за които предлагаме консултантски програми и обучения по иновации, са Coca-Cola и Coca-Cola Hellenic, HP България, Nestle България, Molson Coors, Девин, Comverse и др.
50% от дейността на компанията ни е non-for-profit инвестиция в култура на иновации. Проектите ни, свързани със социална отговорност, са част от нашата дългосрочна стратегия за промяна. Партнираме си с частния и публичния сектор, за да направим достъпни иновациите за деца и участваме в ключови проекти за иноватори, като 40 до 40 на Дарик Радио, UniStart, Фабрика за иновации и др.

Инициативата "HR в действие 4" се подкрепя от:


                
©2019 bapm.bg. Всички права запазени.